ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Subscribe to ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ източник
Search={keywords=RESINSC,13,keywordMatch=any,language={BG},format=RSS,size=10}
Обновен: преди 2 часа 53 мин.

Спазване на правото на ЕС от държавите членки през 2018 г: усилията дават резултат, но са необходими допълнителни подобрения

Вт., 07/04/2019 - 13:09
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 4 юли 2019 r. В публикувания днес Годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС се представя информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг на прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2018 г.

Сравнителен доклад за иновациите за 2019 г.: подобрени показатели при иновациите в ЕС и неговите региони

Пон., 06/17/2019 - 13:26
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 17 юни 2019 r. Съгласно призивите на Европейския съвет от юни 2018 г. и март 2019 г. Европа трябва да усъвършенства капацитета си за иновации, за да бъде конкурентоспособна на световните пазари и да запази и подобри начина на живот на европейците.