Становище на БЕМФ относно предложените реформи на пазара на електроенергия в България

Версия за печат
14/02/2021
Енергийни експерти: