Събития

Експерти ще коментират представените в НПЕК политики и мерки свързани с устойчивото използване на енергията и тяхното влияние върху мощностния и енергиен баланс на страната.Ще бъдат анализирани възможностите за реализиране на предложения преход в контекста на...