ЗА НАС

Версия за печат

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН И МИНЕН ФОРУМ ( BULGARIAN ENERGY & MINING FORUM ®) е неправителствена организация, в която членуват юридически и физически лица с опит и отношение към проблемите на развитието на енергетиката както в национален, така и в международен план. Сдружението е форум на широка обществена основа с участието на производители и потребители на електроенергия, академичната и научно-техническа общност, екологични и други неправителствени организации, експерти и специалисти от различни държавни ведомства и институции, частни и държавни компании от бранша, сдружения на капитала, браншови и профсъюзни организации, представители на медии и творчески съюзи.

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН И МИНЕН ФОРУМ се утвърди като открит дискусионен клуб – средище за аргументирано обсъждане на актуални проблеми на развитието на българската енергетика и предлагане на разумни и отговорни решения в съответствие с принципите и договорните задължения, призтичащи от европейското и евроатлантическото членство на страната.

Акценти в работата на сдружението са запазването на дългосрочните национални интереси в областта на енергетиката и особено ключовата роля на страната в региона на Югоизточна Европа, както и интересите на обикновения български гражданин.

Със статут на Асоциирани членове в дейността на БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН И МИНЕН ФОРУМ участват големи международни компании с утвърдена репутация и инвестиционни интереси у нас. Водеща насока в дейността на сдружението е да съдейства на тези корпорации да получават адекватна информация за актуалните условия за инвестиции в страната, като по този начин разкрият и намерят областите за взаимоизгодно сътрудничество в енергийното настояще и бъдеще на България.

Приветствени писма към БЕМФ.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)