ЕНЕРГО-ПРО

Версия за печат

„ЕНЕРГО-ПРО“ е частно електроразпределително и електроснабдително дружество и производител на електричество от възобновяеми енергийни източници. Компанията има 18-годишен опит в енергетиката и развива бизнес в пет страни: Чехия, България, Турция, Грузия и Армения.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)