Меморандум за сътрудничество за изграждане на 10,000 станции за зареждане на електромобили в България