Проект STRIDE, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020 Съобщение за медиите