Съобщение до медиите: Сигнал относно компрометиране на проекта за разширяване на ПГХ „Чирен“