Въвеждаща среща с участие на обществеността по проект STRIDE