Архив събития - 2012

Участниците в кръглата маса – народни представители, представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ДКЕВР, представители на топлофикационни дружества, фирми за топлинно счетоводство, НПО, потребителски организации, представители на...

за резултатите и заключенията от проведената регионална енергийна конференция „Енергийно развитие в променящия се свят – стратегии, предизвикателства, възможности” проведена на 11-12 декември 2012 година

По време на...

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)