Архив събития - 2016

РЕЗЮМЕ

на резултатите, заключенията и предложенията на 6-тата Регионална енергийна конференция „ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ,ИНВЕСТИЦИИ И РАСТЕЖ“, проведена на 19 и 20 септември 2016 г....

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)