Архив събития - 2022

ПОКАНА

Финално събитие по проект STRIDE „Подобрено енергийно планиране чрез интегриране на концепции за умни мрежи в Дунавския регион”

...

28 Ноем. 2022
Launchee.space, ЦУМ 1 етаж, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 2

ПЕРСПЕКТИВИ И ТЕХНОЛОГИИ В
ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ 2023 – 2027

В ХИБРИДЕН РЕЖИМ
(комбиниран присъствен и онлайн на платформа ZOOM)

Работeн...

13 Апр. 2022
SMART NV TOWER, гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ 59

„БЪДЕЩЕТО НА УМНИТЕ СГРАДИ - КОНЦЕПЦИЯ, СТАНДАРТИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ“

В ХИБРИДЕН РЕЖИМ
(комбиниран присъствен и онлайн на платформа ZOOM)
работен език - Български/Английски...

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)