Регистрация

Версия за печат

Присъединете се към нас! Споделете мнението си за българската енергетика

Ние сме общност от загрижени за състоянието на българската енергетика граждани, експерти, специалисти, консултанти, енергийни и добивни компании, представители на държавни/ общински институции, на фирми обслужващи енергетиката, на браншови, професионални и неправителствени организации, медии и образователни институции.

Онлайн платформата на Български Енергиен Форум е основно насочена към българската енергетика и добивната индустрия, но също така и съпътстващите ги дейности и сфери. Тя дава възможност на членовете на Общността:

  • Да обменят информация по актуални енергийни теми
  • Да разриширяват контактите си от съмишленици и експерти както онлайн, така и лично
  • Да открият задълбочени експертни анализи по проблеми, стратегии и законодателни предложения
  • Да ангажират заинтересовани лица за своите каузи
  • Да открият решение на конкретен проблем чрез допитване до други членове
  • Да намерят бъдещи партньори за разширяване за своя бизнес
  • Да ангажират експерти в помощ на образователния процес
  • Нашите членове също така имат уникалната възможност да участват с предимство и на нашите съвместни събития, организирани от името на Български Енергиен и Минен Форум.

Освен това членството в онлайн Общността ви дава възможност за достъп до специализирани документи свързани с енегетиката и добивната индустрия в нашия раздел Библиотека.

Присъединете се към нас!
Станете член на нашата общност от експерти, специалисти и граждани загрижени за енергетиката на България!