СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ

Версия за печат

До

Нашите клиенти и партньори

при организиране на енергийни събития

 

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ

Генерален спонсор:

 • Лого на екрана на събитието
 • Лого в дипляната на събитието
 • Възможност за разпространение на рекламни брошури към програмата
 • Възможност за поставяне на собствен рекламен транспарант
 • Поставяне на рекламен банер за събитието с логото на спонсора в сайта: www.bulenergynews.org в течение на 2 месеца
 • Присъствие на логото на компанията в директния имейл-маркетинг за събитието
 • Обявяване на събитието и спонсора в раздел “Новини” и “Събития”
 • Предоставяне на време в програмата на събитието за представяне на спонсора и неговата дейност (при желание на спонсора)
 • Линк + ъпдейт във Facebook и Twitter

Цена на пакетното предложение: 8 000 лв.

 

Спонсор

 • Поставяне на рекламен банер за събитието с логото на спонсора в сайта: www.bulenergynews.org в рамките на 1 месец
 • Лого в програмата на събитието
 • Възможност за поставяне на рекламни брошури към програмата
 • Присъствие на логото на компанията в директния имейл маркетинг за събитието
 • Линк + ъпдейт във Facebook и Twitter
 • Обявяване на събитието и спонсора  в раздел “Новини” и “Събития” в сайта: www.bulenergynews.org

Цена на пакетното предложение: 5000 лв.

 

Спонсорски пакет “ОБЯД” или „КОКТЕЙЛ“

 • Присъствие на логото на спонсора в програмата
 • Обявяване на спонсора като „домакин на....“ или „Обяд, предложен от спонсора...“
 • Присъствие на логото на компанията в директния имейл-маркетинг за събитието

Цена на пакетното предложение: 2500 лв.

 

Горните предложения са обект на дисикусии и уточняване с клиента в зависимост от конкретното събитие и профила на кандидат-спонсора. 

 

С уважение,

Иван Хиновски

Председател