Събития

Българският Енергиен и Минен Форум организира своята 9-та международна енергийна конференция на тема „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“, която ще се състои на 19 юни 2020 г. в София в Дома на Европа под патронажа на Г-жа Марияна...

ПОКАНАза участие в10-та Международна енергийна конференция„ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: СТРАТЕГИИ, ФИНАНСИРАНЕ, РЕЗУЛТАТИ“12-13 ноември 2020 г., София Хотел Балкан  Темата е актуална за региона на Югоизточна Европа, който е...