Енергийна ефективност, EU програми

05/08/2020

STRIDE Interreg Danube Project, Press Release On the 18th of May 2020, the Monitoring Committee of the Interreg Danube Transnational Programme approved (under...

17/07/2020

Предизвикателства и проблеми за устойчиво енергийно развитие.Бележки по „Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.“Стнс...

26/05/2020

Анализ на БЕМФЗаявката за предприемане на следваща стъпка в посока на либерализация на пазара на електрическа енергия в България през 2020 година все още не е...

28/02/2019

Enhancing the effectiveness of the power grid and the integration of prosumers in the Danube region by incorporating smart edge technologies, Acronym: DRiSETERDF...

Страници

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)