Минните роялти (минните ренти) – Електронно издание

Версия за печат
Цена: 
29,90 лв
Минните роялти (минните ренти) – корица

Издание на Световната банка на български език

Глобално изследване на тяхното въздействие върху инвеститорите, правителството и гражданското общество.

Написана от осем водещи експерти от някои от най-видните университети с дисциплини по миннодобив и от Световната банка, „Минните роялти“ са разбираемо поднесено и необходимо изследване върху този вид облагане на миннодобивния сектор. Книгата разглежда историята на роялтите и техните видове, които се прилагат в момента, като набляга на практически проблеми като администрирането на данъците, разпределянето на приходите и отчитането им.

Като анализира политиките за роялти от гледна точка на различни заинтересовани страни, вкл. правителства, политици, местни общности и други членове на гражданското общество, миннодобивните дружества и данъчните администратори, „Минните роялти“ набелязва силните и слабите страни на различните подходи към роялтите. Оценен е икономическият ефект от тези подходи върху производствените решения и икономическите резултати на мините, както и ефектът от роялтите върху инвестиционния климат, гражданското общество и пазарите. Разделът върху управлението разглежда проблемите свързани с ръководенето на приходите от миннодобивна дейност, получавани от правителствата, включително и важния въпрос за прозрачното им отчитане.

С препоръките в края на изследването, с подробното разглеждане на съответните въпроси и с предоставените приложения, включващи примери от действащи законодателства относно роялти в 40 страни, „Минните роялти“ ще послужи на политиците, които изработват данъчната политика, на данъчните служители, които администрират миннодобвния сектор, на изследователи, както и на всички други заинтересовани от темата практици.