Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет

Версия за печат

„Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет“ (НКБСЕС) е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в Световния енергиен съвет (СЕС).