“Становище на БЕМФ за предложените промени в концесионните възнаграждания в България“