Визита в Biogass Norge на представители по проекта "Активни граждани за енергийно независими общини”

Версия за печат
20/04/2024
Визита в Biogass Norge на представители по проекта "Активни граждани за енергийно независими общини” (снимка)

Визита в Biogass Norge www.biogassnorge.no на представители по проекта "Активни граждани за енергийно независими общини”
На посещението взеха участие и представители на Български енергиен и минен форум.

Biogas Norge е организация, която превръща отпадъците в ресурс, създава възобновяема енергия и биотор, който е част от зеления цикъл. Биогаз Норвегия също така цели да подчертае ролята на биогаза като област на растеж в новата зелена икономика.

Проект "Активни граждани за енергийно независими общини” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)