Въпроси към кандидатите за НП в областта на енергетиката и енергийната бедност