Конвенционална енергетика и мини

13/02/2013

От Lauren Goodrich и Marc LanthemannБъдещето на Русия да остане стабилен глобален доставчик на енергия и силата, която руския енергиен сектор дава на Кремъл, са все...

27/12/2012

27/12/2012Below you can download the Memorandum on Energy event held on December 11 and 12 at the Sheraton Hotel, Sofia.По-долу можете да изтеглите меморандума от...

24/09/2012

Българска минно-геоложка камара24.09.2012г.Представители на предприятия от минерално-суровинния сектор обсъдиха Доброволен стандарт за устойчиво развитие на бранша,...

31/01/2012

По данни от отчета на Националния статистически институт за декември 2011, през ноември 2011 г. е регистриранръст на произведената електронерегия до 4 787 гВтч, което...

Страници