КЗК иска промяна на правилата за топлоснабдяване

Версия за печатPDF version
03/06/2013

Публикация в bnt.bg от 03.06.2013

Законът за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване нарушават конкуренцията и лишават потребителите от избор. Такова е становището на Комисията за защита на конкуренцията, след анализ на нормативната база за топлоснабдяването. От комисията предлагат да отпадне забраната за демонтиране на радиатори, да има индивидуални водомери за топла вода, а също санкции за некоректните потребители и по-лесна смяна на топлинния счетоводител. Становището е изпратено до Народното събрание и до министъра на икономиката и енергетиката.

В позицията на антимонополната комисия се казва, че забраната за свалянето на радиаторите предизвиква най-голямо недоволство сред потребителите и е в техен ущърб. Причината е, че хората трябва да заплащат цената за отчитане и дялово разпределение за тези отоплителни тела, въпреки че на практика те не излъчват топлинна енергия. Затова от комисията предлагат да бъде разрешено демонтирането на радиатори извън отоплителния сезон.

Анализът критикува и начина за измерване на топлата вода с общ водомер, който според КЗК е неточен метод и води до некоректно разпределение на разходите между отделните потребители в сградата. Според комисията има техническа възможност за точно измерване на тази топлоенергия чрез допълнителни уреди в абонатните станции, което трябва да бъде направено за сметка на топлофикациите. В анализа се препоръчва още да бъдат предвидени ефективни санкции за некоректни потребители, които не са сложили водомери за топла вода в имотите си.

По отношение на схемата, по която се заплаща топлинната енергия за сградната инсталация, КЗК смята, че е редно общото събрание на живущите в сградата, а не топлинните счетоводители да вземат решение как да се разпредели този разход. КЗК се противопоставя и на ограничения избор при смяна на топлинен счетоводител.