ТЕЦ „ВАРНА“ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПАСЕНА

Версия за печат
08/11/2017

ТЯ ЩЕ БЪДЕ ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМА НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА.

 ТЕЦ „Варна“ е в процедура на продажба за нищожни средства на нов собственик, чийто интереси по подразбиране са насочени основно към придобиване на голямото и удобно пристанище за разтоварване на въглища, собственост на централата. По всяка вероятност, ТЕЦ-а не представлява интерес за новия собственик, освен ако той не опровергае това с декларация за намерения за рехабилитацията поне на части от нея.

ТЕЦ-а и ОРУ-то (откритото разпределително устройство) са изключително важни за енергийната система и сигурност на страната, защото дори и сега тя се използва за редица ключови оперативни дейности на ЕСО. От друга страна в ОРУ-то са вложени много средства за превръщането му във оперативен възел на електроенергийните потоци на системата и особено за регулиране и балансиране на товарите в региона на Североизточна България.

Мнението на експертите на Българския енергиен и минен форум е, че ТЕЦ-а и ОРУ-то трябва да запазят функционалността си на всяка цена, като независимо, че бъдещето на ТЕЦ-а все още не е ясно, а то зависи от новата енергийна стратегия на страната, възможно е горивната база на един, два или трите блока на централата в бъдеще да бъде заменена на природен газ и тя да бъде използвана за подвърхова или върхова в региона. Излишно е да споменаваме, че това е региона с най-голям брой и сумарна мощност на възобновяеми енергийни източници в страната и тази функция на централата  може да се окаже критично важна.

Какво трябва да се направи незабавно ?

КЕВР трябва да пристъпи с ускорени темпове към отнемане на лиценза на ТЕЦ“Варна“, което предложиха, сезираха КЕВР и продължават да настояват представителите на коалицията „Обединени патриоти“. Това трябва да бъде последвано от назначаване на особен управител, който да раздели по функционалност двете части на централата – транспортна инфраструктура и енергийна част, а в последствие и активите. Това трябва да бъде съпроводено и с оценката им, което да предхожда решението каква ще бъде новата форма на собственост на централата – държавна или частна, и как ще се процедира от юридическа гледна точка. За нас най-логично би било енергийните активи – ТЕЦ и ОРУ да преминат под управление на особения управител, а на по-късен етап и на БЕХ до изясняване на бъдещия нов собственик и ролята на централата в енергийния баланс на държавата.

За енергийните специалисти е ясно едно – ролята на ТЕЦ“Варна“ в енергийната система на България трябва да бъде възстановена и грешките от неудачната приватизация компенсирани.

Управителен съвет на Българския енергиен и минен форум